Oferta profesjonalnych maszyn, narzędzi
i akcesoriów do posadzek


Szalunki do posadzek betonowych: - profil OMEGA

Profil Omega jest to szalunek do posadzek betonowych ze złączem kompensacyjnym. Profil Omega wyznacza górny poziom powierzchni posadzki, pozwalając na łączenie odciętej płyty betonowej z nową (świeżą) oraz tworzy przerwę dylatacyjną /złącze kompensacyjne.


Model

Wysokość/m

Długość/m

Grubość metalu/mm

Cena / Euro

w - profil

0.12

25 / m

2.5

25 / m

Zacisk

5.9 / pcs

Klin

0.9 / pcs

Śruba

16.0 / pcs

Pręty zbrojeniowe

4.0 / pcs

Złącze

11.5 / pcs

 

Cechy:
 • Zapewnia ochronę krawędzi posadzki przed kruszeniem
 • Stal wysokiej jakości
 • Niska waga
 • Akcesoria do wielokrotnego użytku
 • Łatwy montaż
 • Zapobiega ruchom pionowym oraz poziomym pomiędzy płytami betonowymi
Opis montażu OMEGA-profilu
 1. Profil omega.
 2. Klamra stosowana do połączenia profilu omega ze śrubą nośną (4), która umiejscawia profil w pozycji pionowej.
 3. Klin służy do ciasnego przymocowania klamry i śruby nośnej.
 4. Śruba nośna reguluje poziom profilu omega (poziom posadzki).
 5. Metalowe zbrojenie służy do połączenia dwóch sąsiadujących płyt betonowych. Elastyczne spojenie umożliwia niewielkie ruchy sąsiadujących płyt betonowych wzdłuż profilu omega.
 6. Profile zewnętrzny i wewnętrzny montowane są z przesunięciem względem siebie o wielokrotność otworów kwadratowych.


Szalunki do posadzek betonowych: T-profil

T-profil służy do wyznaczenia górnego poziomu posadzki. Może być stosowany jako pozostawiana na miejscu szyna dla wszystkich rodzajów posadzek i stropów.

Model

Wysokość (H) /mm

Długość (L) / mm

Grubość metalu (S) / mm

Cena Euro / m

T - 30

30

3000 (2500)

0.65÷0.7

3.0

T - 45

45

3000 (2500)

0.5÷0.55

3.5

T - 60

60

3000 (2500)

0.75÷0.8

4.0

 

Cechy:
 • Pozwala spełniać wymogi dotyczące odchyleń oraz poziomowania na dużych powierzchniach
 • Formuje przerwy dylatacyjne oraz izoloujące złącza
 • Pozwala tworzyć nachylone powierzchnie oraz służy jako punkt styku pomiędzy płytami betonowymi
 • Brak zniekształceń spowodowanych ciężarem list wibracyjnych
 • Specjalne otwory pozwalają stosować stalowe zbrojenie aby zapobiec podnoszeniu się sąsiadujących płyt betonowych
 • Zmniejsza powstawanie peknięć
Opis montażu T-Profilu
 1. Wbić do podłoża pręty zbrojeniowe o średnicy 8 mm w odległości od 750mm do 1200 mm jeden od drugiego, do wysokości mniejszej o 20mm od planowanego poziomu posadzki, z dokładnością ? 10mm. Głębokość wbijania prętów w podłoże zależy od gęstości podłoża i waha się od 500 mm (piasek) do 50 mm (beton). In case of concrete entry height should not be limited (see picture 1).
 2. Jeden za drugim odginać pręty zbrojeniowe i ułożyć profil T na nich.
 3. Po ułożeniu i wypoziomowaniu profilu T należy go przyspawać do prętów zbrojeniowych(rysunek 2).
 4. Można również układać profile T na wzgórkach usypanych z betonu (rysunek 3).
 5. Połączyć profile T między sobą za pomocą elektrody o średnicy 3 lub 4 mm (rysunek 4). To stworzy sztywną ramę prowadnicy i powierzchnię poziomą i bez uskoków.
 6. Zalać konstrukcję betonem.
 7. Po zastygnięciu betonu, można wysypać suchą posypkę nawierzchniową aby zabezpieczyć profile T przed działaniem wody oraz korozją (rysunek 5).
 8. Następnego dnia można zacząć wycinać przerwy dylatacyjne. Przerwy mogą natychmiast zostać wypełnione uszczelniaczem (rysunek 6).
 9. Uszczelniacz nie wydostaje się na zewnątrz profilu T przez wycięcie ponieważ otwór po wycięciu jest węższy od szerokości profilu T o 0.25 - 1.0 mm. Dzięki temu uszczelniacz nie wydostanie się ponad powierzchnię posadzki.
 10. Jeżeli nie stosujemy warstwy wierzchniej konieczne jest wycięcie betonu tarczą o szerokości większej niż szerokość szczytu profilu T (rysunek 7) i wypełnienie otworu uszczelniaczem co zabezpieczy go przez korozją.
 11. Jeżeli zeszlifujemy podłogę maszyną szlifującą, górna część profilu zeszlifowuje się oraz wypełnia w środku uszczelniaczem, po czym w razie potrzeby szlifuje się ponownie.

 


Copyright © 2013 Golden